Postupak dobivanja zdravstvene njege


1. Tko ima pravo na zdravstvenu njegu u kući ili stanu?

Osigurana osoba ostvaruje pravo na zdravstvenu njegu u sljedećim slučajevima:

  • nepokretna je ili teže pokretna (potrebna joj je pomoć pri kretanju)
  • kronične bolesti koje su u fazi pogoršanja ili komplikacije
  • određenih trajnih ili prolaznih zdravstvenih stanja kod kojih nije moguće samozbrinjavanje
  • nakon operativnih zahvata (previjanje rane, stoma...)
  • kod osoba u terminalnoj fazi bolesti

2. Tko odobrava ili propisuje dolazak sestre u kuću i pružanje zdravstvene njege?

Provođenje njege propisuje i odobrava Vaš liječnik opće prakse. Isto tako zdravstvenu njegu liječnik ovisno o stanju osobe produžuje na mjesečnoj bazi u obliku i obujmu koji ovisi o utvrđenom stanju osigurane osobe. Zdravstveno stanje osigurane osobe se utvrđuje uvidom u medicinsku dokumentaciju i pregledom. Na taj način se određuje stupanj potrebne zdravstvene njege.
Njega se može propisati u rasponu od 1 do 7 puta tjedno, ovisno o prethodno utvrđenom zdravstvenom stanju osigurane osobe. Kod posebno teških zdravstvenih stanja i gdje je mogućnost većih promjena zdravstvenih stanja vrlo mala, njega se može propisati na rok od 90 dana. Kod iznimnih slučajeva, gdje se radi o stanjima koja su nepromjenjiva i dugotrajna njega se u jednom odobrenju može pisati na rok od godinu dana.

3. Kako ostvariti pravo na zdravstvenu njegu u kući?

Da bi se ostvarilo pravo na zdravstvenu njegu potrebno se obratiti obiteljskom liječniku i objasniti zdravstveni problem koji je nastao. Nakon toga će obiteljski liječnik izvršiti uvid u medicinsku dokumentaciju i napraviti opći pregled. Ako se utvrdi potreba za kućnom njegom, napisati će nalog za provođenje njege u kući gdje će biti naveden stupanj njege (određuje postupke u njezi) i učestalost njenog provođenja (broj dolazaka u tjednu). Poziva se sestra zdravstvene njege i upućuje Vama. Medicinska sestra ili ustanova Vas potom kontaktiraju i dogovarate posjetu. Prilikom prve posjete sestri dajete nalog (ako ga već nije zaprimila u ordinaciji liječnika prije posjete). Nakon toga se njega provodi dinamikom koja je navedena u nalogu u odgovarajućem trajanju.