Postupak prijema u dom


Postupak prijema u Dom za odrasle osobe Svjetlost je vrlo jednostavan.
Po dolasku u dom se potpisuje ugovor o smještaju korisnika, a potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:  • Rodni list
  • Domovnicu
  • Presliku osobne iskaznice, zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
  • Aktualna medicinska dokumentacija