Zdravstvena njega u kući


Svakom poslu na terenu pristupamo krajnje profesionalno, imajući u vidu sve potrebe korisnika. Zdravstvena njega u kući je niz usluga kojima se nadomješta boravak u bolnici, i omogućuje pacijnetima da prime zdravstvenu njegu u svom domu. Njega se obično aktivira odmah po dolasku pacijenta iz bolnice, toplica ili neke druge slične ustanove.

Sve usluge kućne njege provodi ovlaštena sestra samostalno, po preporuci izabranog liječnika. Usluge između ostalog uključuju:


  • savjetovanje o mogućnostima ostvarivanja prava na zdravstvenu njegu u kući preko HZZO-a
  • vađenje krvi
  • održavanje stome
  • njega pacijenta (kupanje, mjerenje tlaka, razgibavanje, previjanje rana i mnogi drugi postupci predviđeni zdravstvenom njegom)
  • palijativna skrb (skrb za umirućeg bolesnika)
  • pomoć pri dostavi lijekova
  • pomoć pri dostavi ortopedskih pomagala
  • savjetovanje o korištenju ortopedskih pomagala
  • mogućnost ugovaranja smještaja u stacionaru Ustanove Svjetlost preko centra za socijalnu skrb
  • mogućnost ugovaranja smještaja u Domu za odrasle osobe Svjetlost